Vòng tay gia thật 100% được làm hoàn toàn bằng tay (handmade)